Ahkâm Kelimesinin Anlamı Nedir?

Ahkam kelimesi hüküm, yargı kelimelerinin çoğuludur. Hükümler yargılar şeklinde kullanılır. Hukuk ve dolayısıyla emlak alanında kullanımı oldukça yaygındır. Hukuk literatürüne Osmanlı döneminde Arapçadan girmiştir. İlk kullanımları İslami kökenli olup din alanındaki bazı kuralları anlatmak içindir. Eski bir sözcük olduğundan zaman içinde birçok tamlamaya ve ata sözüne dâhil olmuştur.

Tek başına oldukça yalın bir anlamı olduğundan bu kelimeye özellikle tamlamalarda rastlanır. Hukuk tamlamalarında genellikle verilen kararı belirtmekte kararın ya da evrakın türünü vurgulamakta faydalanılır. Örneğin; ahkâm defteri adli sicil kaydı, ahkâm-ı huzuriyye hâkimle yargılama usulleri, ahkâm-ı adliye mahkemelerin olası hükümleri, ahkâm-ı umumiye genele uygulanan hükümler, ahkâm-ı mahsusa ise hukukun özel sınıfına giren hükümlerdir.

Kur’ân-ı Kerîm’de yalnız tekil şekliyle geçer ve Allah’a, peygamberlere ve diğer insanlara nisbet edilerek kullanılır. Hadislerde ise hem tekil hem de çoğul olarak kullanılmıştır. Hüküm, özel mânada devlet ve hükümetin otoritesini ifade ettiği gibi, bir hâkimin belli bir konuda verdiği karar, iki nesne veya fikir arasında kurulan bağlantı, bir konuya uygulanan mantıkî kazıyye ve daha çok çoğul şekliyle fıkıh, nahiv ve diğer ilimlerde kaide mânalarında kullanılmış olan oldukça geniş kapsamlı bir kavramdır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*