Eşin maaşına el koymak boşanma sebebi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşinin maaşını alarak ekonomik şiddet uygulayan eşin boşanma davasında kusurlu kabul edileceğine hükmetti.

Bursa’da, bir müddettir geçimsizlik yaşayan genç çift, karşılıklı boşanma davası açtı. Aile Mahkemesi, eşinin maaşına el koyarak ekonomik şiddet uyguladığını sav eden erkeğin boşanma davasının kabulüne, bayan faydasına ise yoksulluk ve önlem nafakasına hükmetti. Kararı her iki taraf da istinafa götürdü.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, kararı onadı. Davacı karşı davalı bayan, karşı davanın kabulü, kusur belirlemesi ve tazminatların ölçüsü istikametinden kararı temyiz ederken davalı karşı davacı erkek de kusur belirlemesi tarafından kararı temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal nitelikte bir karara imza atan Daire, eşin maaşına el koymayı kusur saydı. Kararda şöyle denildi:

TÜM TEMYİZ İTİRAZLARI YERSİZDİR

– Belgedeki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla kanuna uygun sebeplere ve bilhassa mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen kusurlu davranışlarının yanında davalı-karşı davacı erkeğin eşinin maaşını alarak eşine ekonomik şiddet uygulamak suretiyle de kusurlu olduğu ortadadır. Fakat yeniden de evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol açan olaylarda davalı-karşı davacı erkeğin ağır kusurlu olduğunun anlaşılmasına nazaran, davalı-davacı erkeğin tüm temyiz itirazları yersizdir.

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT AZDIR

– Tarafların tespit edilen ekonomik ve toplumsal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan akın ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında davacı-karşı davalı bayan faydasına takdir edilen maddi ve manevi tazminat azdır. Açıklanan sebeple, davacı-karşı davalı bayan lehine uygun ölçüde maddi ve manevi tazminat takdiri gerekirken, yazılı halde karar kurulması gerçek olmayıp, bozmayı gerektirmiştir. (İHA)