Kuraya, ilkokul, ortaokul, ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi okulu mezunu olan ya da bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilecek. ÖSYM BAŞVURU MERKEZİNE BAŞVURACAK Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi’nde adayın isim, soy isim, engelli sağlık