Azerbaycan’ın yaklaşık bir ay önce, Ermenistan tarafından işgal edilmiş olan topraklarını kurtarmak için başlattığı harekât bölgede ana gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Azerbaycan’ın, topraklarını peyderpey işgalden kurtararak sağladığı ilerleme, bölge ülkeleri tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle İran’ın bu sürece yönelik ilgisi ve tavrı ise en dikkat çekici durumlardan birini oluşturuyor. İran, jeopolitik koşullar ve iç