Etiket: turizm alanındaki politikalarıyla örnek teşkil ediyor