Toplantı ve yürüyüş her yerde yapılabilir

Oyçokluğu ile alınan kararda valilik tarafından belirlenen alanlar dışında miting yapılmasına izin verilememesinin, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali olduğuna hükmedildi.

Kararda 2911 sayılı Kanun’un 6. maddesinin birinci fıkrasında toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin her yerde yapılabileceğinin belirtildiği, dolayısıyla tüm kamusal alanların, toplantı düzenlenmesi için açık olması gerektiği kaydedildi.

Kararda “Toplantı ve gösteri mekânı olarak belirlenen yerler toplantı ve gösteri yürüyüşleri için hakkın kullanımını kolaylaştıracak bir alternatif olup, bu durum, bu mekânlar dışında toplantı ve gösteri yapılmasının yasaklandığı sonucunu doğurmaz” ifadelerine yer verildi.

Demokratik toplum bakımından müdahalenin gerekliliği yönünden değerlendirme yapılmadan valilikçe belirlenen mekânlar haricinde toplantı ve gösteri yürüyüşü imkânının ortadan kaldırılması şeklinde bir uygulamanın toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına örtülü bir sınırlama oluşturduğu belirtildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir