Yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları artıyor

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından hazırlanan temmuz ayı özet piyasa verilerine göre, temmuz sonu itibarıyla yerli yatırımcıların finansal varlıkları son bir yılda yüzde 21 arttış gösterdi. Yerli yatırımcıların finansal varlıkları temmuz sonu itibarıyla 5 trilyon 800 milyar liraya ulaşırken, hisse senedi varlıkları ise bir yılda yaklaşık yüzde 45 artarak 2021 temmuz ayı sonunda 396 milyar 300 milyon liraya çıktı. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin (yabancı yatırımcı) finansal varlıkları ise yüzde 1,5 artarak 573 milyar 600 milyon lira oldu. TSPB verileri, 2021 yılı ocak-temmuz dönemini kapsayan 7 ayda yerli yatırımcıların finansal varlıklarının yüzde 10,4 arttığını, aynı dönemde yabancı yatırımcıların finansal varlıklarının ise yüzde 7 gerilediğini ortaya koydu. TSPB verileri, yatırımcı sayılarında yaşanan gerilemeye rağmen, yerli yatırımcıların finansal varlıkları içerisinde yıllık bazda en yüksek artışın hisse senedi varlıklarında yaşandığını ortaya koydu. Geçen yıl temmuz ayı sonunda 273 milyar 500 milyon lira olan yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları, bir yılda yaklaşık yüzde 45 artarak 2021 temmuz ayı sonunda 396 milyar 300 milyon liraya çıktı. Bu tutarın 172 milyar 600 milyon lirası kurumsal yatırımcılar ve tüzel kişilere, 223 milyar 700 milyon lirası ise bireysel yatırımcılara ait bulunuyor.